onderzoek & proces voor sociale verandering

Sinds 2010 initieer ik community boosts in gemeenschappen en organisaties in Nederland en daarbuiten. Vanuit het Oasis Game netwerk en sinds 2015 ook vanuit Stichting Moved by ABCD.

Wat werkt in de sociale sector? In opdracht van MOVISIE doe ik onderzoek naar de onderbouwing en effectiviteit van verschillende sociale interventies binnen het WMO-veld.

Playing to change the world: De Oasis Game zet sociale verandering in mensen, wijken en organisaties in gang door talenten van en relaties tussen mensen op speelse wijze weer centraal te zetten

In de Bomenbuurt in Delft zette ik in opdracht van de gemeente en woningcorporatie Vestia een traject op om de buurt nieuw leven in te blazen: vanuit de dromen van de bewoners.

Hoe kun je groene ontmoetingsplekken zo inrichten dat jongeren er gebruik van maken? In opdracht van EL&I deed ik hier samen met MOVISIE onderzoek naar.

Leerwerkplaatsen voor jongeren moeten steeds ondernemender zijn om te kunnen overleven. Samen met onderzoeksbureau Labyrinth bracht ik praktisch advies uit voor bestaande en nieuwe initiatieven
.